Izolacija | Toplotna izolacija | Zvočna izolacija | Izolacija mansarde 

Pomembne meritve

Posedanje/primerjava s celulozo

Standard, ki predpisuje maksimalno posedanje izolacije je milo rečeno zelo mil. Zaradi tega dejansko skoraj ni izolacijskega materiala, ki bi standardu ne zadostil.

V praksi je pa zadeva drugačna. Vsled vlaženja, vibracij in sevada časa se zaradi zemeljskega pospeška (G) izolacije v stenah, stropovih...posedajo. Po določenem času opazimo prosti volumen na zgornjih delih volumna, ki je bil v začetku zapolnjen z izolacijskim materialom. To lahko najelegantnejše dokažemo z t.i. termovizijsko kamero (ROMB) ali z odpiranjem konstrukcije.

Ker smo tudi FONATERM preskusili skladno z našim standardom, seveda nismo opazili nikakršnega posedanja. Zaradi tega in želje, da ugotovimo, kje je "naša meja" in kakšna je naša izolacije v primerjavi z konkurenčno ( v tem primeru Celulozo, ki ima podobne karakteristike) smo izvedli meritev v institutu X Flock - Nemčija, kjer so FONATERM in primerjalne materiale izpostavili zelo extremnim obremenitvam (glej poročilo). Takšne obremenitve se v prakis nikoli ne zgodijo, vendar smo PRETIRAVALI ravno zaradi tega, da ugotovimo limit in primerjavo.

Najlepše se vidi razlika posedanja v zadnjem diagramu (opazovati moramo materiale z enako gostoto CELULOZA PROTI FONATEMU).

Prehod vodne pare - pdf

Meritev posedanja (setzunkversuch) pdf

Slider image
Slider image
Slider image

Iskanje slabe izolacije oz. dokazovanje izolativnosti

Za izvedbo kakovostne storitve uporabljamo termovizijsko kamero (ROMB), s pomočjo katere odkrivamo preboje toplotne energije pred izvedbo izolacije ter prrimerjamo posnetke(rezultate) po izvedeni izolaciji.

S tem načinom odkrijemo morebitne nepravilnosti izvedbe ter obenem potrdimo kvaliteto izolacije, saj odpravimo vse toplotne mostove ter minimiziramo toplotne tokove skozi konstrukcijo.

Za uporabo termovizijske kamere se je potrebno predhodno dogovriti s pooblaščencem za vpihovanje Fonaterm® granularja.

Meritev faznega zamika prehoda toplotnega toka:

Za preverjanje in dokazovanje odličnih lastnosti FONATERM GRANULARJA smo opravili letno meritev t.i. faznega zamika oz. časovnega zamika prehoda toplotne energije skozi sendvič zunanje stene, strehe.
Meritev smo opravljali na stanovanjski zgradbi, katero smo izolirali izključno s FONATERM GRANULARJEM, sestava sendviča pa je naslednja:

  1. tegola-strešna kritina,
  2. deske -colarce,
  3. 3cm zračni kanal,
  4. paropropustna folija,
  5. Fonaterm granular 20 do 25cm debeline-gostote cca 55kg/m3,
  6. parna zapora,
  7. mavčna plošča 12,5mm.

Meritve smo opravljali s pomočjo UNIMB, in sicer pod vodstvom dekana strojne fakultete v Mariboru Prof. Dr. Milan Marčiča, udis

Meritev smo opravljali s pomočjo računalniške opreme in 8 temperaturnih sond, katere smo namestili na zunanji steni, notrenji steni, zunanjo okolico, notranjo temperaturo.

Celotna zgradba je bila neogrevana oz. nehlajena. Okna so bila venomer zaprta. V prilogi so posredovane naključne meritve posameznih dnevov, saj je meritev potekala neprekinjeno, meritve pa smo shranjevali glede na datum oz. dan po 24ur/meritev.

Zaključek:

Za interpretacijo rezultatov je potrebno opazovati t.i. prvi odvod funkcije temp/čas. Po obdelavi podatkov meritev lahko trdim, da je fazni zamik poteka toplotnih tokov, glede na povprečno meritev opravljenih meritev, od 5 do 10 ur, kar je odvisno od položaja merilnega območja vsled motečih faktorjev, kot so strešna okna, veter, …. Pri opazovanju meritev je zelo pomembno in dejansko najpomembnejše, da se notranja temperatura v prostoru ne spreminja oz. niha v tolerančnem območju + -1 stopinja. S tem, da ne smemo pozabiti dejstva, da je bila celotna zgradba neogrevana oz. nehlajena.

avtor: Prof. Dr. Milan Marčič, udis (dekan fakultete za strojništvo UNIMB)

IZOLACIJA FONATERM po najboljši ceni

Ker je izdelana iz izbranih in zelo kvaltetnih avtomobilskih tekstilij sodi izolacija Fonaterm v višji cenovni razred, vam pa je dostopna po zelo ugodni ceni.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram