Izolacija | Toplotna izolacija | Zvočna izolacija | Izolacija mansarde 

Protihrupna izolacija

Uporabnik bivalnega okolja ali delovnega prostora si želi, poleg odlične toplotne izolacije ter toplotne vztrajnosti (toplotni fazni zamik), tudi kar se da dobro zvočno izolirnost bivalnega/delovnega okolja od okolice oziroma ostalih izvorov neželenega hrupa oziroma vibracij katere povzročajo hrup (slika 1).

Za človeka slušno območje leži med frekvencami 16 Hz do 16KHz,  zato težijo projektanti oz. konstrukterji k tem, da v tem območju neželen hrup čimbolj izolirajo oziroma absorbirajo. Hrup merimo v Decibelih (dB) glede na okoljski hrup. Skala je logaritemska, zato se moramo zavedati, da je 1dB razlike zelo veliko in pomeni cca 30% jakosti oziroma moči zvoka.

Izolacija zvoka ima z zvočno absorbcijo določeno interakcijo (korelacijsko povezavo). Zvočna absorbcija je opisana v naslednjem poglavju. Ti veličini stanja sta med seboj tesno povezani, zato moramo, pri projektiranju, upoštevati tako zvočno izolacijo kakor tudi zvočno absorbcijo.

Definicija zvočne izolacije

Sposobnost nekega materiala, da pri določenih frekvencah ne prepušča določene količine (jakosti) zvoka (hrupa) je zvočna izolacija. Merimo jo v dB pri različnih frekvencah. S pomočjo meritev pri različnih frekvencah izračunamo (preko standardne t.i."utežnostne" formule) izolacijo v dB.

Zvočna izolacija Fonaterm

Primer: Želimo maximirati zvočno izolativnost v frekvenčnem območju od 100 do 2000Hz.

  1. V diagramu 1 označimo mejne vrednosti frekvenc ter povlečemo vertikali (ordinato-vzporedni z Y osjo) iz mejnih točk.
  2. Iz omejenega področja grafa izberemo krivuljo, katera poteka najnižje v tem območju ter ponazarja meritev hrupa določene Fonaterm plošče dane gostote.
  3. Iz tabele/legende grafa odčitamo gostoto (RG) opazovane plošče.
  4. Povlečemo abscisi (vzporednici z X osjo grafa) na levo stran tako, da se dotikata opazovane krivulje med opazovanim frekvenčnim področjem, in sicer tako, da se spodnja dotika krivulje na najnižjem delu, zgornja pa na najvišjem delu.
  5. Na Y osi odčitamo rezultata  zvočne izolativnosti za spodnjo in zgornjo frekvenčno območje v dB.
  6. Uporabnik bivalnega okolja ali delovnega prostora si želi, poleg odlične toplotne izolacije ter toplotne vztrajnosti (toplotni fazni zamik), tudi kar se da dobro zvočno izolirnost bivalnega/delovnega okolja od okolice oziroma ostalih izvorov neželenega hrupa oziroma vibracij katere povzročajo hrup (slika 1).

Tako dobimo oceno zvočne izolativnosti določene Fonaterm plošče za določena frekvenčna območja. Za določevanje zvočne izolativnosti poljubne frekvence postopamo po opisanem postopku ter lahko s tem dobimo vrednosti zvočne po celotnem frekvenčnem spektru določene Fonaterm   plošče. 

Za izračun standardne veličine stanja zvočne izolirnaoti v dB uporabimo standardizirano utežnostno formulo, katera je na voljo na naši spletni strani pod rubriko: zvočna izolacija.

IZOLACIJA FONATERM po najboljši ceni

Ker je izdelana iz izbranih in zelo kvaltetnih avtomobilskih tekstilij sodi izolacija Fonaterm v višji cenovni razred, vam pa je dostopna po zelo ugodni ceni.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram