Izolacija | Toplotna izolacija | Zvočna izolacija | Izolacija mansarde 

Izolacija predelnih sten

Izolacija sten Fonaterm

Stene prostora delijo bivalen prostor z okolico, predelne stene pa delijo prostor na več manjših enot. Pri izolaciji zunanjih sten je praviloma pomembnejša toplotna kot zvočna izolacija. Pri izolaciji predelnih sten pa je ponavadi ravno obratno, zlasti kadar so temperature v prostorih, katere delijo vmesne stene enake. Z različno gostoto vpihane FonaTerm® - granular izolacije dosežemo primerne zvočne izolativnosti stene, glede na predviden namen. V grafu-ZAG (diagram 1) si lahko ogledate meritev zvočne izolativnosti predelne stene ter primerjavo Fonaterm granularja z ostalimi visoko kvalitetnimi izolacijskimi materiali, katere je moč dobiti na trgu.

Fonaterm granular vpihujemo ali nasujemo v pred pripravljen prostor ter s tem izdelamo 100% zapolnjenost izolacijskega volumna ter se v praksi limitno približamo teoretičnim faktorjem toplotne prevodnosti (k= 0,038W/m°K, zvočne izolativnosti (49dB), difuzije vodne pare (μ=4) itd...

Pri izvedbi notranjih sten ni potrebno vgrajevati parnih zapor ali parnih ovir, kar prinaša dodatni prihranek pri gradnji. S Fonaterm granularjem izolirane stene so zračne (r=2), dušenje in absorbcija zvoka sta iznad pričakovanj (1 do 3 dB bolje kot klasična izvedba!!!) - ( glej diagram 1)

Primer postopka notranjega izoliranja zunanje stene s Fonaterm® - granular

Predelne stene fizično delijo prostor na več manjših enot, pri tem pa je pri izolaciji predelnih sten od toplotne pomembnejša zvočna izolacija, zlasti če so temperature med prostorih, ki jih izoliramo enake. Z različno gostoto vpihane FonaTerm® - granular izolacije dosežemo primerne zvočne izolativnosti stene, glede na predviden namen. 

  1. Izdelamo nosilno konstrukcijo predelne stene, ki jo pritrdimo v tla, strop in stene, pri čemer stike zatesnimo s tesnilnim trakom.
  2. Na obeh straneh pritrdimo na nosilno konstrukcijo mavčno kartonske plošče.
  3. Na zgornjem delu stene, tik pod stropom, izvrtamo luknje v mavčno-kartonske plošče.
  4. FonaTerm® - granular izolacijo vpihujemo skozi izvrtine s posebnim strojem po sistemu cevi v posamezni prekat predelne stene, tako da ga zapolnimo s primerno gostoto izolacije, kar dosežemo s primernim razmerjem tlaka vpihovanja in količino vpihanega materiala.
  5. Izvrtane luknje v mavčno kartonskih ploščah začepimo in zatesnimo s tesnilnim trakom. Tako izolirana predelna stena je izolirana v enem kosu brez toplotnih in zvočnih mostov, kar je za učinkovito zvočno in toplotno izolacijo velikega pomena.
Izolacija predelnih sten Fonaterm

Tako izolirana stena je izolirana v enem kosu brez toplotnih in zvočnih mostov, kateri sicer predstavljajo bistveno izgubo. Posebej pomembno je, da ja tako izolirana stena, zaradi odličnega toplotnega faznega zamika, vrhunsko izolirana tudi v poletnih mesecih, kar se odrazi tudi pri varčevanju klimatskih naprav, katere praviloma niso potrebne.

Če želimo toplotni fazni zamik še dodatno izboljšati težimo k čim višji gostoti izolacijske plasti.(tudi do 80kg/m3) Razlaga: 1kg Fonaterm granularja lahko "absorbira" 1860 J/kg°K energije .Večja masa linearno več in obratno. Medtem, ko se ostali koeficienti (prehod toplote, difuzija vodne pare..itd) le zanemarljivo spremenijo.

S Fonaterm granularjem izolirana stena ima bistveno višjo temperaturno vztrajnost od klasičnih izvedb, kar bistveno vpliva na porabo energije v kurilni sezoni kakor tudi porabo energije za hlajenje prostorov (diagram1/diagram2).

IZOLACIJA FONATERM po najboljši ceni

Ker je izdelana iz izbranih in zelo kvaltetnih avtomobilskih tekstilij sodi izolacija Fonaterm v višji cenovni razred, vam pa je dostopna po zelo ugodni ceni.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram